Ochrana osobných údajov

Váš súhlas
Používaním týchto stránok súhlasíte s podmienkami tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Vždy, keď poskytujete informácie prostredníctvom týchto stránok, súhlasíte so zhromažďovaním, používaním a sprístupňovaním predmetnej informácie v súlade s týmto Vyhlásením o ochrane osobných údajov.

Aktívne poskytované informácie
Niektoré časti týchto stránok od vás môžu vyžadovať informácie preto, aby sme vás mohli kontaktovať (e-mailový a/alebo telefónny kontakt, meno, prípadne názov firmy). Budete informovaní o tom, ktoré informácie sú vyžadované a ktoré sú voliteľné.

Pasívne poskytované informácie
Pri pohybe na webovej prezentácii môžu byť isté informácie pasívne zhromažďované (t. j. získané bez toho, aby boli z vašej strany aktívne poskytnuté) s použitím rôznych technológií (ako napríklad cookies, javascriptové meracie systémy, najmä Google Analytics, a štandardné logovanie vašich HTTP požiadaviek na strane servera).

Váš internetový prehľadávač (browser) automaticky odovzdáva týmto stránkam niektoré z uvedených anonymných informácií, napr. URL webového portálu či vyhľadávača, ktorý ste práve opustili (tzv. Referrer URL), vašu IP adresu, verziu browsera a operačného systému, ktorý váš počítač momentálne používa, východiskové nastavenie jazyka, prípadne informácie o nainštalovaných doplnkoch vášho prehľadávača. Tieto stránky pre svoju prevádzku vyžadujú ukladanie cookies vo vašom prehľadávači. Môžete ho nastaviť tak, aby vás informoval v okamihu, keď je cookie zaslaná, alebo cookies celkom odmietnuť či zakázať, avšak určité časti týchto webových stránok nemusia bez cookies správne fungovať.

Kontakty

ROSTEX VYŠKOV, s.r.o.
Dědická 190/17
682 01 Vyškov
IČO 25519671
DIČ CZ25519671

Zapsána v OR u KS v Brně, spis.zn C 29651