Vyhlásenie o prístupnosti

Táto webová prezentácia zohľadňuje prístupnosť a bezbariérovosť webu podľa bežne uznávaných zásad pravidiel tvorby prístupného webu a pokynov pripravených na účely novely Zákona č. 365/2000 Zb., o informačných systémoch verejnej správy.

Prezentácia je vytvorená podľa špecifikácií vydávaných konzorciom W3C podľa použitého značkovacieho jazyka HTML 4 Transitional, HTML 5 alebo XHTML 1.1 Transitional a dodržuje syntaktickú a sémantickú správnosť.
Obsah je kompletne oddelený od štýlu pomocou kaskádových štýlov. Prezentáciu je možné používať i na iných výstupných zariadeniach (mobilné telefóny, hlasové čítačky a pod.).
Niektoré doplňujúce informácie (najmä dokumenty na prevzatie) sú na stránkach k dispozícii v iných formátoch, najčastejšie PDF. Pre zobrazenie dokumentov v tomto formáte je potrebné mať nainštalovaný prehliadač Adobe Reader, ktorý je zdarma na prevzatie na stránkach spoločnosti Adobe inc., alebo iný program schopný zobraziť formát PDF.
Niektoré doplnkové či multimediálne funkcie tejto webovej stránky môžu byť vytvorené pomocou technológie Adobe Flash a môžu vyžadovať nainštalovaný doplnok do prehľadávača Adobe Flash Player, ktorý je zdarma na prevzatie na stránkach spoločnosti Adobe inc.

Pre úplné fungovanie týchto webových stránok je nevyhnutné mať v prehľadávači podporovaný a povolený JavaScript.

Kontakty

ROSTEX VYŠKOV, s.r.o.
Dědická 190/17
682 01 Vyškov
IČO 25519671
DIČ CZ25519671

Zapsána v OR u KS v Brně, spis.zn C 29651